Dark Light

nhưng có khả năng sẽ chọc giận long Leave a comment

ụy Tác thành tro, bất cứ t 10. , lắp camera gia đình , nhà thi công hệ thống camera à thôi, chứ không phải là muốn hoàn t ,chuông màn hình Panasonic , đầu ghi hình hikvision ,p ném ra một cái hộp, lạnh lùng nói  bộ chia mạng , kiểm soát ra vào cửa ,  20 k hứ gì sa vào vô số nguyên khí pháp tắc đan nhau đều biến thành hư vô, ngay cả ngọn núi mấy trăm dặm bên dưới cũng tan biến.Uy lực này tương đương với chân tiên chi uy, thậm chí cao hơn cổ đế thi ở Âm dương phần.”Vù… Vù…”Hai lão nhân trong Thiên Nha sơn như cạn hết khí lực, thở hồng hộc ngồi phệt xuống, tử phát trung niên tu sĩ hớn hở, chân nguyên cuốn lấy hai lão nhân lao về phía Ngụy Tác bị đánh thành tro.Trung niên tu sĩ đằng không thì ở một nơi khác có độn quang bắn lên, lao về phía có động tĩnh kinh thiên đó.”Ngụy Tác cách Thiên Nha sơn ba nghìn dặm thì bị Hoàng Thiên đạo diệt!””Cái gì, Ngụy Tác bị Hoàng Thiên đạo dùng một món truyền thừa thánh khí giết?””Là Tiên hoàng kim dịch của Cổ vũ chân tiên! Là pháp khí từ mấy vạn năm trước do chân tiên lưu truyền lại!”Một tin tức kinh thiên động địa lan khắp Vân Linh đại lục, Ngụy Tác trên đường đến sơn môn Hoàng Thiên đạo thì bị một món truyền thừa thánh khí của Hoàng Thiên đạo giết.”Ngụy Tác chết rồi?”Vân Linh đại lục sôi lên, tuy Cổ vũ chân tiên là một trong số không nhiều chân tiên của Vân Linh đại lục trong mấy vạn năm nay, pháp khí để lại diệt một thần huyền không thành vấn đề, nhưng việc này đối với mọi tu sĩ đều quá đột ngột.”Nhanh lên!”Nhiều người không dám tin, nhưng hình như đấy là sự thực, không ít tu sĩ Hóa Thiên giáo và Hoàng Thiên đạo xuất hiện ngoài Hải Tiên thành. “Oành!” Kim quang chói lòa hư không chiếu xuống, thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất công nhiên giáng lâm.Vù!Một đạo kim quang thánh kiếm từ thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất chém vào sơn môn Hải Tiên tông.”Cách!”Hải Tiên tông chưa kịp tu bổ linh quang quang, bị Vương Vô Nhất chém vào thì quang tráo tan tành.”Oành!”Đột nhiên, sơn môn Hải Tiên tông nổ vang, một đạo xung thiên địa quang trụ như cự long từ tượng Hải tiên tử bắn lên, rồi trong vòng hơn hai trăm dặm quanh Hải Tiên tông sụp đổ, ngọn núi có Hải Tiên thành mất một nửa.Sơn môn Hải Tiên tông tan vỡ.Nhiều tu sĩ Hóa Thiên giáo và Hoàng Thiên đạo vốn chuẩn lao vào sơn môn Hải Tiên tông sững lại. Không có tu sĩ Hải Tiên tông lao ra, rõ ràng đã rút hết đi, bày ra cấm chế tự hủy.”Nếu ai cung cấp tung tích về Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác, thưởng ba vạn hạ phẩm linh thạch!” Vương Vô Nhất lên tiếng, tuy không lấy được gì của Hải Tiên tông nhưng diêt được Ngụy Tác, đồng thời tương đương với trừ đi Hải Tiên tông thì đã lập uy nghiêm vô tận cho Hoàng Thiên đạo.”Chuyện gì hả, xảy ra chuyện gì!” Đồng thời, trong sơn môn Hóa Thiên giáo, ngọn núi có bạch sắc vân vụ liễu nhiễu rung lên!”Oành!”Cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ Hóa Thiên giáo từ các điện vũ lao ra thì ba cổ điện làm bàng ngọc tím, lam, xanh bị uy năng thổi tung lên không, hóa thành vô số lưu tinh.Cơ hồ đồng thời, bạch sắc thần quang thoạt ẩn thoạt hiện bao kín ngọn núi tan đi.”Hóa Thiên cổ điện!””Có người lén vào sơn môn, hủy hoại Tam thanh diệt thần cấm!””Hóa Thiên hộ sơn cấm bị hủy hoại!”Vô số tu sĩ Hóa Thiên giáo cuống lên hoặc kinh hãi kêu to.”Bạch vụ cấm chế này không thể phá giải, các ngươi thích thì ta cho thêm.” Cùng lúc, một giọng tựa hồ là của nữ nhân vang lên, truyền vào tai nhiều người. Bạch sắc linh vụ đặc hơn bay lên, cả ngọn núi có sơn môn Hóa Thiên giáo chìm trong sương trắng, giơ tay không thấy năm ngón.——oOo——Chương 1060: Giận đến tọa hóa!Nguồn: EbookTruyen.Me”Ai dám tràn trộ vào sơn môn Hóa Thiên giáo, phá hoại cấm chế!””Ai dám vào sơn môn phá cả Tam thanh diệt thần cấm!”Tu sĩ Hóa Thiên giáo đều không dám tin.Nhiều tu sĩ Hóa Thiên giáo cực kỳ tự đại, không dám tin có người dám vào gây sự, còn những nhân vật quan trọng lại thập phần kinh hãi, họ hiểu cổ điện đó trừ ngoại vi cấm chế thập phần sâm nghiêm thì có không chỉ một Kim đơn đại tu sĩ tọa trấn.Lọt được vào trong phá hoại Tam thanh diệt thần cấm tất là nhân vật phi phàm!Tam thanh diệt thần cấm thì người ngoài không biết, là con bài tẩy của Hóa Thiên giáo! Nhưng đã bị hủy!”Ngụy Tác công phá sơn môn Hóa Thiên giáo, những ai không muốn chống lại thì rời sơn môn Hóa Thiên giáo, hoặc không xuất thủ!”Giọng nói như thần binh xuất thế, cực kỳ nghịch thiên, vang lên, không chỉ vọng khắp sơn môn Hóa Thiên giáo mà cả H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.