Dark Light

không thích đọc sách nhất, suốt ngày chỉ Leave a comment

việc khác. Pháp trận của 10. , lắp camera gia đình , nhà thi công hệ thống camera à thôi, chứ không phải là muốn hoàn t ,chuông màn hình Panasonic , đầu ghi hình hikvision ,p ném ra một cái hộp, lạnh lùng nói  bộ chia mạng , kiểm soát ra vào cửa ,  20 k nhiều tông môn thậm chí có thủ đoạn ngọc thạch câu phần.Vì thế nhiều thượng cổ tông môn triệt để suy bại, thậm chí truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng sơn môn vãn còn giữ lại được di tích.Vì các tông môn đó có nhiều trận pháp, cấm chế đáng sợ, đừng nói tu sĩ tông môn khác, dù tu sĩ chính tông môn mình hủy hoại, cũng không hủy hoại được.Đối với Ngụy Tác, Đổng Diệu Chân vẫn là mối uy hiếp lớn, xuát thân từ tầng lớp tu sĩ thấp nhất Linh Nhạc thành nên gã lại hiểu hơn ai hết cần phải trảm thảo trừ căn, gã cũng hiếu kỳ với môn công pháp của Đổng Diệu Chân, tấn công sơn môn khẳng định không xong, phải tính cách khác.Gã định bức hỏi Trường Phong chân nhân những việc cần biết rồi giải quyết dứt điểm. Tuy kim đan của lão đã bị gã đoạt, tu vi và thực lực của lão không đáng sợ nhưng tu sĩ Kim đan kỳ vẫn là tu sĩ Kim đan kỳ, lão đào tẩu được thì chưa biết chừng sẽ rất phiền hà.Ngẫm nghĩ một lúc gã lại đổi ý. Kim đan đại tu sĩ như Trường Phong chân nhân vốn mất tám mươi một trăm năm mới tu thành tất sẽ biết rộng, lục bào lão đầu của gã biết nhiều hơn Trường Phong chân nhân không rõ bao nhiêu lần, nhưng lão chỉ biết đến thượng cổ tu đạo giới, còn Trường Phong chân nhân biết đến những thứ của hiện tại, quan trọng nhất Trường Phong chân nhân còn ở Thiên Huyền đại lục nam bộ, là địa đầu xà nên hiểu quá rõ những thành trì gần đây. Ngụy Tác sẽ còn ở Thiên Huyền đại lục nên Trường Phong chân nhân trong mắt gã lại rất có giá trị.”Trường Phong chân nhân, sảng khoái.” Hơi trầm ngâm, Ngụy Tác bình tĩnh như thường hỏi Trường Phong chân nhân đạo: “Chi bằng chúng ta giao dịch?””Giao dịch?” Trường Phong chân nhân ngẩn người, “Giao dịch gì?””Mỗ đối phó Đông Dao thắng địa chỉ để trút giận, lúc trước các vị và Thiên Nhất môn chiếm Trân Bảo các, Lý Thiệu Hoa hại bọn mỗ suýt nữa chết trong truyền tống pháp trận. Quan trọng nhất, Cơ Nhã là đạo lữ của mỗ mà Đông Dao thắng địa đồn rằng nàng đã gả cho Đổng Thanh Yviệc này không chỉ liên quan đến danh tiết của Cơ Nhã mà đạo lữ của mình bị đồn là đạo lữ của tên vô dụng Đổng Thanh Y đó thì cục tức này ai nuốt được.” Ngụy Tác bảo Trường Phong chân nhân, “Bất quá mỗ chỉ cần trút giận xong, láy được thứ cần lấy là xong, không bao giờ đuổi tận giết tuyệt. Kẻ nào giết mỗ, mỗ giết y, còn không có hứng đồ sát đê giai tu sĩ. Các hạ cũng biết, Thiên Nhất môn đáp ứng điều kiện là mỗ không đối phó họ. Các hạ nên biết, tu sĩ như mỗ, vì tu luyện, sẽ không bao giờ chỉ ở lại Thiên Huyền đại lục.””Các hạ có ý gì?” Trường Phong chân nhân không hiểu, hỏi Ngụy Tác.”Chỉ cần các hạ tận tâm tận lực giúp đỡ, xong việc mỗ không chỉ chừa đường sống cho các hạ mà còn trả lại kim đan.” Ngụy Tác liếc xéo Trường Phong chân nhân, “Không mất bao năm, ít nhất các hạ cũng có thể khôi phục tu vi.””Trả kim đan cho tại hạ?” Trường Phong chân nhân hít sâu một hơi, tỏ vẻ thê thảm, “Chắc các hạ sẽ đối phó Đổng Diệu Chân, Đông Dao thắng địa tất sẽ suy bại. Dù các hạ trả lại kim đan, tại hạ khôi phục tu vi cũng có tác dụng gì. Lẽ nào còn định bảo tại hạ cùng đối phó Đông Dao thắng địa?””Vô dụng? Không hẳn.” Ngụy Tác cười lạnh: “Mỗ chỉ cần thứ cần có chứ không định đuổi tận giết tuyệt Đông Dao thắng địa, đương nhiên Đổng Diệu Chân không tiếp nhận điều kiện thì mỗ sẽ đối phó y. Nhưng dù mỗ giết y và quá nửa tu sĩ Đông Dao thắng địa, sơn môn Đông Dao thắng địa vẫn còn, các hạ lấy lại kim đan thì Đông Dao thắng địa vẫn còn Kim đan tu sĩ tọa trấn. Mỗ có thể cho các hạ vài thứ, Đông Dao thắng địa chưa hẳn không thể khôi phục nguyên khí.””Tu sĩ Phân niệm cảnh chết hết, dù có một, hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo, sao có thể ngăn được Đông Dao thắng địa suy vong.” Trường Phong chân nhân vô lực cúi đầu.”Một, hai pháp bảo thì không có nhưng nếu mỗ tuyên bố là bảo trợ các vị năm mươi năm thì sao?” Ngụy Tác nhạt giọng, “Trận chiến hôm nay đồn ra, chắc cả Thiên Huyền đại lục nam bộ không có bao nhiêu tu sĩ dám đối địch với mỗ. Lúc đó Tụ Tinh tông suy vong, các vị chiếm Thất Tinh thành, năm mươi năm liền không ai dám đối phó, chắc cũng khôi phục nguyên khí?””Các hạ sẽ công cáo thiên hạ là bảo trợ cho Đông Dao thắng địa năm mươi năm?!” Ngụy Tác dứt lời, Trường Phong chân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.