Dark Light

đầu này là muốn đến cầu bệ hạ đáp ứng Leave a comment

ược chút xíu, phía trong t 10. , lắp camera gia đình , nhà thi công hệ thống camera à thôi, chứ không phải là muốn hoàn t ,chuông màn hình Panasonic , đầu ghi hình hikvision ,p ném ra một cái hộp, lạnh lùng nói  bộ chia mạng , kiểm soát ra vào cửa ,  20 k hần quang như biến thành một đại dương chết, ngay cả các tu sĩ quan chiến cũng không thấy gì.”Đây là Hoàng Thiên diệt thức nhãn, một trong ba môn thiên cấp đỉnh giai thuật pháp của Hoàng Thiên đạo!” Một chân truyền đệ tử Hoàng Thiên đạo cực kỳ đắc ý.”Phù!”Cùng lúc, thần quang từ tay Vương Vô Nhất bắn ra, ngưng thành bức tranh trên không.Bức tranh hiện rõ tình hình trong sơn cốc.Ngụy Tác cách Lưu Chân Võ mười dặm, không nhìn vào Lưu Chân Võ. Rõ ràng gã không nắm được vị trí của y.Đạo thuật pháp của Lưu Chân Võ tựa hồ không ngăn được thị tuyến thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất, mọi tu sĩ ở ngoài không nhìn được thì y dùng vô thượng thần thông, lấy thần quang ngưng thành cảnh tượng cho họ nhìn rõ.Ngụy Tác như sa vào bạch sắc thần hải.Đạo thuật pháp của Lưu Chân Võ không có lực sát thương đặc biệt nhưng có công hiệu đoạn tuyệt lục thức, mới phát ra thì thần thức của gã chi vươn được mấy chục trượng, không nghe thấy hay nhìn thấy gì, như người vừa câm vừa mù vừa điếc, không biết Lưu Chân Võ ở đâu, nên đành phát động Động Hư bộ pháp, tránh bị y đánh lén.Gã không thể cảm tri vượt ngoài mấy chục trượng, cứ như người mù.”Thần thức của ta cũng chỉ vươn được mấy chục trượng, chả trách ta giết thần huyền mà y vẫn huênh hoang như vậy, muốn đơn độc đối quyết, hóa ra vì có đỉnh giai thuật pháp này! Thuật pháp này thì dù một trăm Kim đơn đại tu sĩ vây giết y trong sơn cốc này cũng như mắt mù tai điếc, chỉ còn cách chịu đòn.”Ngụy Tác hiểu rõ cũng như gã biết Địa Mẫu cổ kinh và Động Hư bộ pháp, Lưu Chân Võ cũng biết mấy môn vô thượng cường pháp, thần thông cũng hơn xa Kim đơn tu sĩ thông thường!Ngụy Tác thập phần lãnh tĩnh, theo ấn tượng mà bước về phía Bất diệt tịnh bình.Cùng lúc, mi tâm gã lóe kim quang, vận chuyển thuật pháp của tiên âm truyền pháp.Mi tâm như có kim sắc thần chi, trải thần thức ra.Thần thức xuyên thêm gấp mấy lần, thấu qua bạch sắc thần hải, bao trùm hơn hai trăm trượng.Một hắc sắc tiểu nhân xuất hiện, khí tức chấn động thiên địa!Trấn thiên pháp tướng!Ngụy Tác đồng thời tế xuất Trấn thiên pháp tướng.Thần thức của gã lại gấp đôi, cảm tri rõ trong vòng năm trăm trượng.Bất diệt tịnh bình cách gã bốn trăm trượng, đang lao đi, Lưu Chân Võ còn cách năm trăm trượng, rõ ràng dùng “Cổ hoàng đoạt binh thuật hút pháp bảo này. Cách y không đầy bốn trăm trượng, hai Hoàng Thiên đạo chân truyền đệ tử đã xông tới.Tựa hồ hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên đạo không bị ảnh hưởng bởi đạo thuật pháp nên nhận được chỉ dẫn của Lưu Chân Võ.”Đó là chí bảo Trấn thiên pháp tướng gần đạt mức tiên khí? Y bằng vào vật này mà giết Huyền Phong môn chân truyền đại đệ tử và mấy lão bất tử?””Trấn thiên pháp tướng, uy năng chấn động thiên địa, quả nhiên sánh được với thần huyền pháp tướng.””Uy năng này e không một Kim đơn tu sĩ nào chống nổi, nhưng cũng vô dụng, tiên khí sắp bị thu mất. Lưu Chân Võ có tiên bình thì y càng không phá được phòng ngự… hà huống y không thấy Lưu Chân Võ ở đâu, chưa biết chừng sẽ chết trong tay hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên đạo.”Vương Vô Nhất dùng thần quang thu lấy mọi biến hóa trong cốc, Trấn thiên pháp tướng tế xuất như thượng cổ chiến thần đột nhiên giáng lâm, sau gáy rực vầng mặt trời đen, chân đứng trên vô số hắc sắc thần quang, khí tức chấn động hư không, cơ hồ khiến mọi Kim đơn đại tu sĩ quan chiến, kể cả những lão bất tử cũng thấy không địch nổi. Nhưng không ai nghiêng về Ngụy Tác.”Pháp bảo cỡ nào cũng chỉ như người mù. Tiên khí đã bị thu mất, vùng vẫy cũng chỉ là vô dụng, với thần thuật của đại sư huynh thì y sẽ thành xương khô.” Hoàng Thiên đạo chân truyền đệ tử lúc trước lại cười lạnh, thập phần tự phụ.Y chưa nói xong thì Trấn thiên pháp tướng vun tay phát ra phù văn huyền ảo, thinh không rung lên.”Phù!”Không có tiếng động nhưng mọi tu sĩ đều nhướng mày, như nghe thấy tiếng uy năng vỗ lên nhục thân.Trấn thiên pháp tướng dấy lên uy năng, chuẩn xác vỗ vào hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên đạo lúc trước kích phát thuật pháp và pháp bảo với Ngụy Tác.Cả hư không tựa hồ chấn động, hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên đạo tắt hết quang hoa rồi nhục thân tan nát, huyết nhục tung tóe. Đòn này kinh thiên động địa, qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.