Dark Light

bộ, hướng hắn phất phất tay,“Giới ca ca, Leave a comment

vơi đai đa sô vo gia ma n 10. , lắp camera gia đình , nhà thi công hệ thống camera à thôi, chứ không phải là muốn hoàn t ,chuông màn hình Panasonic , đầu ghi hình hikvision ,p ném ra một cái hộp, lạnh lùng nói  bộ chia mạng , kiểm soát ra vào cửa ,  20 k oi cung không cân dung đên, nhưng đôi vơi những ngươi âm ta ma noi, Âm Tri lai la bao đia bon ho yêu thich nhât. Bơi vi âm khi tinh tuy trong Âm Tri đu đê cho bât ky vo gia âm ta nào có thể nhanh chong tăng thưc lưc. Dương Khai cung chi la nghe noi, con chưa co cơ hôi nhin thây tân măt. – Bơi vi Thiên Huyên Lưu Ly không bi khăc ngu hanh, cho nên muôn bai trư chât đôc của Lưu Ly thì phai co thư như Âm Tri, lại ngưng luyên vô sô cac dươc hiêu dươc liêu vao trong ao nươc Âm Tri, lây nươc Âm Tri lam vât dân rot vao trong cơ thê ta, thi mới co cơ hôi trư bo chât đôc của Lưu Ly. Đai Diên nhe nhang giai thich ro rang. Dương Khai vưa nghe vưa gât đâu, vơi trinh đô luyên đan cua hăn va kiên thưc co đươc ma noi, tuy răng không hiêu ro nguyên do bên trong nhưng loai phương phap nay chăc la không sai. Nghi môt chut rôi lên tiêng hoi: – Nêu vi tiên bôi kia đên nhưng thư như Âm Tri đêu tim đươc, hơn nưa con đưa vê Thiên Huyên Phong, vây thi tai sao nang vân chưa giai đôc. – Ta vân thiêu môt thư cuôi cung. Đai Diên nghe vây cươi khô. – Thư ta thiêu chinh la nâm Huyêt Chi! – Nâm Huyêt Chi? Tinh thân Dương Khai khe chân đông. – Thư co thê luyên chê Huyêt Chi đan? Là nâm Huyêt Chi co thê khiên con ngươi cai tư hoan sinh? Trên măt hăn hiên lên ve kinh sơ, dương như nghe thây điêu gi kho tin. – Không sai, chinh la nâm Huyêt Chi co thê luyên chê ra Huyêt Chi đan! Đai Diên nhe nhang gât đâu, đưa ban tay mơ ra, long ban tay xuât hiên môt hôp gô tinh xao, nang mơ hôp gô ra. Môt khôi nho như năm tay, giông như linh chi, lại giông như nâm bât ngơ xuât hiên trươc măt Dương Khai.Vât nay không chi trông ki quai, ma hơn nưa toan thân đo ngâu, nhin ki dương như co mau tươi lưu đông bên trong. Nhưng lai toa ra môt mui vi khiên mui cay cay. Dương Khi thân săc ngưng trong nhân lây, đưa tay nhe nhang đơ lây, cân thân do xet môt hôi, gât đâu noi: – Không sai, chinh la nâm Huyêt Chi, dươc linh đa co it nhât 3000 năm. Hơn nưa Dang ve dương như mơi đươc thu hoach không bao lâu, đây la co đươc tư Lưu Viêm Sa Đia? – Qua nhiên không thê gat đươc Dương sư đê. Đai Diên mim cươi. – Cung la nhơ phuc Dương sư đê, cây nâm Huyêt Chi nay chinh la ta thu hoach đươc tai tâng thư 4 cua Lưu Viêm Sa Đia. Dương Khai măt biên săc, thâm nghi vân may cua nang quả thật không tê. Trong tâng thư 4, sô lương thiên tai đia bao vô cung thưa thơt, hăn đi qua đây trơ vê, cung chi thu đươc mây chuôi Tư Ngoc Quynh Qua thôi. Thât không nghi tơi Đai Diên lai co thê tim thây nâm Huyêt Chi nay. Hơn nưa thư nay lai chinh la thư nang đang cân khân câp. Xem ra luc đo sau khi minh rơi đi, Đai Diên vi tim kiêm nâm Huyêt Chi cung hao tôn biêt bao tâm tư. Ma nang sơ di muôn cung minh đi vao tâng thư 4, e răng cung la vi co chu y đi tim nâm Huyêt Chi. Cuôi cung nang cung co thê như y muôn. – Nang muôn dung nâm Huyêt Chi lam gi? Dương Khai đây năp hôp lai, đưa tra cho nang, lên tiêng hoi. Đai Diên im lăng, tay câm hôp gô nhe nhang xoa xoa vai cai mơi khe thơ dai môt tiêng; – Không dôi Dương sư đê, phương phap trư đôc này măc du la do tiên bôi cư ngu ơ nơi nay sang chê lưu lai, nhưng ông ta cung không năm chăc 10 phân thanh công. Bơi vi đôc cua Thiên Huyên Lưu Ly đa xâm nhâp vao cac nơi trên cơ thê ta, vi vây muôn khu trư đương nhiên se hao tôn lương lơn nguyên khi. Như vây mât mang cung không phai la chuyên không co kha năng, ma môt cây nâm Huyêt Chi nay lai bao đam giư lai môt sinh mang. Dương Khai nhươn may: – Nêu la như vây, đem no luyên chê thanh Huyêt Chi đan không phai tôt hơn sao? – Huyêt Chi đan… Đai Diên cươi khô môt tiêng. – Dương sư đê cũng la đai sư luyên đan, không phai không hiêu ro phâm bâc cua Huyêt Chi đan. Đo la đan dươc Hư câp thương phâm, không phai la nhưng đai sư luyên đan trên U Am Tinh đêu co thê luyên đươc. Nêu như Dương sư đê xuât thân tư thê giơi bên ngoai, đê nghi nay qua thưc không tê. Đang tiêc… Hoăc co thê noi, Dương sư đê ngươi la đai sư luyên đan Hư câp thương phâm chăng? – Không phai! Dương Khai lăc đâu, hăn hiên nay chi xem như la đai sư luyên đan Hư câp ha phâm. Nhưng nêu la chuyên tâm luyên chê, nêu la không sơ lam hong dươc liêu thi cung co

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.