Dark Light

Bẫn lên nghe lời Tĩnh thiếu gia đi.”Tô Leave a comment

y sát Đăng Tiên tông tông 10. , lắp camera gia đình , nhà thi công hệ thống camera à thôi, chứ không phải là muốn hoàn t ,chuông màn hình Panasonic , đầu ghi hình hikvision ,p ném ra một cái hộp, lạnh lùng nói  bộ chia mạng , kiểm soát ra vào cửa ,  20 k chủ.”A!”Nhiều lão bất tử Đăng Tiên tông run lên, hiểu rõ Đăng Tiên tông tông chủ không chống nổi, trực tiếp phát động Đăng tiên đài bỏ chạy.Đăng tiên đài là chí bảo của Đăng Tiên tông, với thần huyền tu vi thì có thể quay về sơn môn Đăng Tiên tông.Nhưng bất tử cổ thi không chỉ uy năng thuật pháp đạt mức “động hư” mà tựa hồ có thể nhìn thấu hư không, khóa chặt đối thủ chạy vào hư không, thần thông này khó tưởng tượng nổi.”Minh Đức, ngươi!” Trạm Đài Linh Lan rú lên.Trên mình Minh Đức rực lên ngũ sắc hà quang, hình thành hình thái phượng, đồng thời độn tốc của y tăng thêm không biết bao nhiêu lần, sánh với Động Hư bộ pháp, bỏ xa Trạm Đài Linh Lan.Rõ ràng Minh Đức không còn nghĩa khí, trực tiếp thị phát động bí bảo, một mình bỏ chạy.”Keng!”Bất tử cổ thi mắt lại bắn ra hắc sắc thần quang. “A!” hai lão bất tử đã chạy được ba, bốn trăm dặm đột nhiên kinh hãi ré lên, tế xuất hoàng kim bát quái đồ và một bạch sắc đại chung, đồng thời toàn thân bao trong linh quang. Nhưng vô dụng, hai làn hắc sắc thần quang từ hư không trung bắn ra, hoàng kim bát quái đồ và bạch sắc đại chung nát vụn, linh quang tắt ngóm, thân thể cả hai thành tro.”Chát”Cơ hồ đồng thời, bất tử cổ thi lại phát ra một dòng sông xám xịt do hôi sắc quang phù hình thành.”A!””A!”Các tu sĩ Công Đức tông và Đăng Tiên tông đều là đỉnh nhọn của tu đạo giới, bình thường cao cao tại thượng, nhưng lúc này đều như đê giai tu sĩ, kêu gào om xòm. Hôi sắc quang phù tản ra, lướt đi mấy trăm dặm, công kích với phạm vi rộng.”A!” Minh Đức kêu lên hãi hùng, nửa thân dưới bị hôi sắc quang phù đánh trúng, huyết nhục khô cạn, biến thành tro.Cùng lúc, ít nhất năm lão bất tử ở cách mấy trăm dặm bị đánh rơi.”Keng!”Bất tử cổ thi đột nhiên quay lại, song mục bắn ra hắc sắc thần quang.”A!” Ngụy Tác và Linh Lung Thiên rùng mình. Vù! Lưỡng đạo quang trụ giáng vào chỗ cả hai vừa khuất bóng, không gian mờ đi, một dải hư không như lõm xuống.Ngụy Tác và Linh Lung Thiên dựa vào Động Hư bộ pháp lách đi mười dặm mà thoát.”À!”Bất tử cổ thi hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tránh được đòn này, nhưng rồi nó không bắn ra hắc sắc thần quang, trực tiếp đuổi theo.Từng dải hắc sắc thần văn kết thành cạnh bất tử cổ thi, khí tức của nó khiến các sinh vật trong mấy nghìn dặm run rẩy.”A! Đừng đuổi theo, bọn ta dù gì cũng ngươi một nhánh Minh vương thảo!” Ngụy Tác và Linh Lung Thiên kêu lên, bất tử cổ thi trông như lơ lửng trên không nhưng tốc độ còn hơn cả Động Hư bộ pháp, cự ly với Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên tục bị rút lại.”Xoẹt!!”Bất tử cổ thi truy kích Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Hư không kim hồ từ hư không lao ra, Trạm Đài Linh Lan xám ngoét mặt mày chạy theo hướng ngược lại, ban nãy nhờ Hư không kim hồ, y mới thoát được hôi sắc quang phù.”Trạm Đài Linh Lan, cứu ta!” Minh Đức kêu to, nửa thân dưới ánh lên thanh hoàng sắc quang hoa, tựa hồ đang tụ lại, không đáng ngại về tính mạng nhưng ngũ sắc hà quang đã bị đánh tan, nhất thời khó lòng phi độn.Trạm Đài Linh Lan như kẻ điếc, không nghe thấy y kêu gào, hóa thành lưu quang cắm cổ chạy mất.Bất tử cổ thi không ngừng áp sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, khí tức chấn động, khiến thể nội chân nguyên và khí huyết cả hai sôi lên.”Chát”Bất tử cổ thi đột nhiên phát ra hôi sắc trường hà, vô số hôi sắc quang phù như thần chùy trượt trên hư không.”Choang!”Ngụy Tác vừa thi triển Động Hư bộ pháp, hiện thân cách cổ thi ít nhất hơn hai trăm dặm, ba quang phù đánh vào Bất diệt tịnh bình.”A!”Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhợt nhạt mặt mày, Bất diệt tịnh bình không kịp hiện lên cả bối giáp Hoang cổ cự ngao, thân bình vang lên tiếng vỡ nứt. Linh Lung Thiên kích phát hôi quang đến cực trí, mới chật vật đỡ được ba quang phù.Bất tử cổ thi hơi ngẩn ra, không ngờ Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chặn được.”Chát”Linh Lung Thiên lạnh người, như có vô hình lãnh khí quét qua, bất tử cổ thi lại dùng thần thức nhìn nó.Tiếp đó bất tử cổ thi không sử dụng thuật pháp, định bắt sống Linh Lung Thiên, cứ lơ lửng giữa hư không, không ngừng áp sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên.”Cương nha muội, ngươi trông không ra sao cả, sao lão cổ thi này lại có hứng nhỉ!” Ngụy Tác muốn khóc mà k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.